Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności?

Niepełnosprawność może bardzo utrudnić normalne funkcjonowanie, z tego powodu, warto sprawdzić, czy chory nie kwalifikuje się do posiadania orzeczenia o niepełnosprawności. Może ono bardzo mocno ułatwić codzienne funkcjonowanie, zapewniając ulgi w komunikacji zbiorowej czy też świadczenia pieniężne dla opiekunów. Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności?

Komu przysługuje?

Orzeczenie o niepełnosprawności jest kwestią dość złożoną. Decyduje o nim specjalnie powołana komisja, która jednak trzyma się określonych wytycznych. W rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 15 lipca 2003 r. można znaleźć obszerną listę chorób, które mogą do pozytywnego oświadczenia o niepełnosprawności kwalifikować. Jakie to choroby? Ich lista jest niezwykle długa, ale można ją podzielić na kilka kategorii:

  • choroby umysłowe-np schizofrenia, które wymagają trwałego leczenia i uniemożliwiają samodzielne funkcjonowanie chorego,
  • choroby narządu ruchu – zaliczane są tutaj wszelkie mniejsze, lub większe dysfunkcje, które powodują problemy w wykonywaniu codziennych czynności czy też pracy,
  • choroby narządu mowy / wzroku / słuchu,
  • choroby układu krążenia,
  • choroby układu oddechowego,
  • choroby układu pokarmowego,
  • choroby układu wydalniczego.

Co istotne, muszą być to schorzenia uniemożliwiające, lub utrudniające samodzielne funkcjonowanie. Zależnie od poziomu zaawansowania schorzenia, można wymienić różne stopnie niepełnosprawności.

Grupa inwalidzka

Można wymienić trzy różne poziomy zaawansowania niepełnosprawności

  • znaczny stopień niepełnosprawności – chory nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować, wymaga trwałego nadzoru i opieki,
  • umiarkowany stopień niepełnosprawności – chory jest zdolny w pewnym zakresie do samodzielnego funkcjonowania, jednak nie jest w stanie podjąć pracy poza zakładem pracy chronionej,
  • lekki stopień niepełnosprawności – chory jest zdolny do samodzielnego funkcjonowania oraz pracy na większości stanowisk, jednak ze względu na chorobę jego wydajność w pracy jest niższa, niż ta, u osoby zdrowej, posiadającej identyczne kwalifikacje na tym samym stanowisku.

Czas trwania orzeczenia

Ostatnim nurtującym wiele osób pytaniem jest, „kiedy orzeczenie o niepełnosprawności przyznawane jest na stałe?”. Tutaj wszystko zależy od decyzji komisji orzekającej o niepełnosprawności. W przypadku trwałych urazów czy też chorób nieuleczalnych orzeczenie jest bezterminowe. Sytuacja wygląda jednak inaczej w przypadku chorób i urazów, które są możliwe do wyleczenia po określonym czasie. Za przykład może tutaj posłużyć schizofrenia, która po wprowadzaniu odpowiedniego leczenia farmakologicznego może zostać praktycznie całkowicie wyleczona u chorego. Ze względu na złożoność wielu zespołów chorobowych nie jest możliwe stwierdzenie z góry, jakie schorzenia będą w pełni kwalifikowały się pod bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności. Ze względu na niezwykle dużą ilość zmiennych każdy z przypadków musi być rozpatrywany indywidualnie przez komisję, która będzie miała na względzie, przede wszystkim dobro pacjenta.